Axa Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, firma znajdująca się pod adresem ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. Forma prawna firmy AXA POLSKA S A to Spółka akcyjna. 15 zmian. AXA. Firma aktywna: KRS: KRS 0000041216: NIP: NIP 521-103-68-59: REGON: REGON 010340277: Telefony i faksy: tel: (22) 555-00-00: Zobacz w raporcie pełnym, niepublikowane w Monitorze B sprawozdania finansowe, pozyskiwane bezpośrednio z akt spółki. MARCIN NEDWIDEK został wpisany w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu drugiego działu KRS. AXA Adres. Warszawy, XII Wydziaż Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitaż zakżadowy: 107 912 677 zż – wpżacony w cażońci [wa.xii ns-rej.krs/73503/15/986] Axa Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji Spółka Akcyjna, firma znajdująca się pod adresem ul. ... wa.xii ns-rej.krs/64183/18/223. 15. Jana Pawła II 15 20-535 Lublin NIP: 712-335-40-93 Regon: 368843578 KRS: 00705653 ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia majątkowe: Company status: Company registered in KRS since 2007-01-09. NIP 107-000-61-55 REGON 140806789 KRS 0000271543 . poz. The basis for one of the two current successful core business is already established in the twenties, the forerunner of the present company started production and sales of hardware. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Strona 1 z 16 Regulamin Zniżek Direct obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 r. §1 ... XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000271543, numer NIP 107 000 61 55. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S A to firma, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Ubezpieczenia pozostałe.Powstała w 2007 roku. 123619. axa ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeŃ i reasekuracji spÓŁka akcyjna.krs 0000271543.sĄd rejonowy dla m.st. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. CHŁODNA 51 w miejscowości WARSZAWA Główna działalność firmy Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP 107-000-61-55, REGON 140806789. 5. AXA. Wydarzenia z KRS w Zarząd dla firmy AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A., WARSZAWA, CHŁODNA 51 dostępne on-line AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. adres: ul. sĄd rejonowy dla m. st. warszawy w warszawie, xii wydziaŁ gospodarczy krajowego rejestru sĄdowego. z o. o. Sp. AXA Życie TU S.A. - 100%: NIP Spółki: 521-32-42-907: Regon Spółki: 015483700: Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: Nr KRS… AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA - UL. AXA Historia. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości Chłodna 51, 00-867 Warszawa. : (22) 444-70-01 AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Wchodzi w skład Grupy AXA, skupiającej pod globalną marką dziesiątki towarzystw ubezpieczeniowych i spółek, która jest obecna w Polsce od 2006 r. 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl Organ rejestrowy: Sęd Rejonowy dla m.st. 24 lipca 2018 r. wpis nr 67. zmiana danych. Firma posiada numer NIP 5213242907, numer REGON 015483700 i KRS … Spółka akcyjna — Prezes Zarządu: Artur Maliszewski — KRS: 0000271543 — Siedziba: Warszawa — Kapitał zakładowy: 107.9 mln zł ubezpieczenia na życie: Status firmy: Firma zarejestrowana w KRS od 2001-09-12. axa ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeŃ i reasekuracji spÓŁka akcyjna. Chżodna 51, 00-867 Warszawa, tel. Forma prawna firmy AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S A to Spółka akcyjna. Oddział należy do firm, które oferują profesjonalne usługi. AXA UBEZPIECZENIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000271543) 20 listopada 2018 - MSiG nr 224/2018 - WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO - Kolejne - Spółki akcyjne. NIP: 1070006155, REGON: 140806789, KRS: 0000271543. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości AXA Ubezpieczenia nie wypłaca wartości Bonu na paliwo w gotówce ani w jakiejkolwiek innej formie. AXA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S A, ul. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A., ul. Company active: KRS: KRS 0000271543: Tax identification number NIP: NIP 107-000-61-55: REGON number: REGON 140806789: Telephones and faxes: Tel. k. Al. 0,0; 0 opinii Chłodna 51, 00-867 Warszawa (mazowieckie), KRS 0000271543, REGON 140806789, NIP 1070006155 - Ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)